วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่มาของลำไยพันธุ์ใหม่


เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ได้มีชาวสวน ใน ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว ได้นำลำไย พวงทอง มาจากทางเหนือมาปลูกในสวน ซึ่งได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ขยายพันธุ์ปลูกกันเรื่อยมา มีชาวสวนรายหนึ่งได้ซื้อลำไยพันธุ์พวงทองมาปลูกในสวนของตนเอง ก็มีผลผลิต พบมีอยู่ต้นหนึ่งให้ผลผลิตต่างจากพันธุ์เดิม คือ พวงใหญ่กว่า ลูกใหญ่กว่า เมล็ดเล็กกว่า เนื้อหนากว่า รสชาติหวานกรอบ จึงได้ทำการขยายพันธุ์ จากต้นที่เด่นนี้มาปลูก จนได้ผลผลิตที่มีข้อแตกต่างจากพันธุ์พวงทองเดิม ดังนี้
1.       ขนาดของช่อใหญ่กว่า  ยิ่งให้ผลผลิตมากปีขึ้นเรื่อยๆจะยิ่งต่างกันชัดเจน  พันธุ์พวงทองเดิมยิ่งมากปีช่อจะยิ่งเล็กลง กำลังต้นจะถอยลง แต่พันธุ์ใหม่นี้ยิ่งมากปี ช่อจะยิ่งใหญ่ขึ้น กำลังต้นยิ่งดีขึ้น
2.       ลูกใหญ่กว่า
3.       เมล็ดเล็กกว่า
4.       เนื้อหนากว่า
5.       รสชาติดีกว่า คือ เนื้อจะหวาน กรอบ
6.       พันธุ์ใหม่นี้ช่อจะยาวแค่ไหนก็สามารถเลี้ยงลูกในช่อให้โตได้ทั้งหมด ซึ่งพันธุ์พวงทองไม่สามารถทำได้ คือ ถ้าพันธุ์พวงทองช่อยาวจะต้องตัดช่อทิ้งครึ่งนึง เพราะไม่สารถเลี้ยงลูกไหว
ที่กล่าวมาทั้ง 6 ข้อนี้เป็นข้อเด่น จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า “เพชรน้ำเอก”

ผมได้นำลำไยสายพันธุ์เพชรน้ำเอกมาปลูกในสวน ได้ผลผลิตมาแล้ว 4 ปี มั่นใจว่าเป็นลำไยพันธุ์ที่ดีจริง 1 ช่อ น้ำหนักอยู่ที่ 3-4  กก.

การปลูกลำไยถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใช้ทุนในการดูแลรักษาค่อนข้างน้อย ใช้สารเคมีน้อยมาก หรือไม่ต้องใช้เลย ถ้ารักษาด้วยระบบชีวภาพ จึงจัดเป็นผลไม้ปลอดสารพิษ